Visie op onderwijs

Onze onderwijsvisie laat zien wat wij belangrijk vinden. Als navolgers van Christus dienen we God en Zijn schepping. Vanuit dit perspectief biedt het Ichthus uitstekend en gedifferentieerd onderwijs met de Bijbel als kompas. En dat in een veilige schoolomgeving.

We stellen leerlingen in staat kennis op te doen, met aandacht voor persoonlijke groei en met besef van verantwoordelijkheid en dienstbaarheid. Docenten en leerlingen hebben elkaar nodig om dit doel te bereiken.

Wil je nog meer weten over onze visie op het onderwijs? Bekijk dan hier het complete overzicht.