VWO (atheneum en gymnasium)

Vraag jij door? Wil jij weten hoe het echt zit? Kies het atheneum! Nog meer uitdaging? De bèta modules of Latijn en Grieks op het gymnasium. Of zelfs allebei in de masterclass! Kijk verder hieronder wat er allemaal mogelijk is en kom naar onze open dag voor meer informatie!

Wat ga je doen op het vwo?

Vwo masterclass: speciale brugklas

Leerlingen die uitzonderlijk goed presteren op de basisschool, kunnen naar een speciale brugklas: vwo masterclass. Hier word je voorbereid op een vervolg op het gymnasium en de vwo-bèta stroom.

Op 16 januari 2024 is er een speciale informatieavond. Download hier de flyer.

Gymnasium en Vwo-bèta

Ga je na de brugklas naar het gymnasium? Dan krijg in de 2e en 3e klas naast het reguliere programma de vakken Latijn en Grieks. Om tijd vrij te maken voor Latijn en Grieks doe je een aantal andere vakken in minder lesuren dan de reguliere vwo-leerlingen.

De leerlingen in de vwo-bèta klassen werken in de 2e en 3e klas één middag in de week  aan verschillende onderwerpen die te maken hebben met de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, informatica en techniek. Per zes weken is er een module met telkens een ander thema.

Kies je profiel

De vwo-opleiding duurt 6 jaar. Aan het eind van klas 3 kies je je profiel. Die keuze hangt deels af van de eisen die de universiteiten en het hoger beroepsonderwijs stellen aan de toelating. Je kunt kiezen uit:

  • Cultuur en maatschappij
  • Economie en maatschappij
  • Natuur en gezondheid
  • Natuur en techniek

Alle leerlingen volgen de vakken in het gemeenschappelijk deel die voor iedereen verplicht zijn: Nederlands, Engels, algemene natuurwetenschappen (anw), culturele en kunstzinnige vorming (ckv), godsdienst en lichamelijke opvoeding. Daarnaast kun je nog één vak in de zogenaamde ‘vrije ruimte’ kiezen. Bij ons kun je naast de vakken die de meeste scholen aanbieden, ook examen doen in muziek, beeldende vormgeving, informatica, filosofie en bewegen, sport & maatschappij (bsm).

Wil je ook in de bovenbouw meer uitdaging? Kies dan een extra vak, of volg het Global Citizen traject. Het is ook mogelijk om alvast modules aan een universiteit te volgen. Onze talentcoaches helpen je om de juiste keuze te maken!

Begeleiding door docenten, mentoren, decaan en talentcoaches

Voor welk profiel kies jij? Gelukkig hoef je dat niet alleen uit te zoeken. Je krijgt daarbij begeleiding van je decaan en mentor. De decaan geeft informatie en adviseert jou over het best passende profiel. Van de docenten krijg je informatie over de inhoud van hun eigen vak in de klassen 4 en 5. In de loop van het derde jaar is er een ouderavond over de profielkeuze.

Er zijn leerlingen die meer uitdaging nodig hebben dan het gewone programma. Binnen de school zijn hiervoor allerlei mogelijkheden, maar ook buiten de school in samenwerking met bijvoorbeeld universiteiten in Utrecht, Wageningen en Nijmegen. Onze speciaal daarvoor opgeleide talentcoaches helpen jou om hierin de juiste keuzes te maken.

Internationaal leren (Global Citizen)

Het Ichthus College is een Global Citizen school. Global Citizen is een internationale leerroute voor scholen in het voortgezet onderwijs. Wat dit in de praktijk inhoudt? Dat wij binnen de gewone lessen meer dan gemiddeld aandacht besteden aan Europa en aan de wereld. We gaan in klas 1 en 2 op excursie en in klas 3 volgt een uitwisseling met een school in het buitenland.

In de bovenbouw kun je kiezen voor het Global Citizen traject. Je bent onderdeel van een groep leerlingen die in vwo 4-5-6 veel projecten uitvoeren die te maken hebben met de wereld buiten Nederland. Je ontmoet interessante mensen en je hebt de mogelijkheid om meerdere keren een internationale ervaring op te doen in de vorm van een reis naar het buitenland. Dit zijn er te veel om op te noemen. De meest uitbreide reis wordt hieronder beschreven. De expeditie vwo 5. Je profielwerkstuk schrijf je over een internationaal thema. Je hebt daarnaast, net als alle leerlingen, de mogelijkheid om taalcertificaten te halen voor Frans, Duits en Engels.

Expeditie

In vwo-5 gaat een groep leerlingen op expeditie. Je moet solliciteren om toegelaten te worden tot dit intensieve traject. Deze leerlingen bereiden in teamverband een reis voor naar een land binnen of buiten Europa. Het doel van deze reis is tweeledig: bewustwording van de nood in de wereld en (waar mogelijk) concrete hulp bieden aan de plaatselijke bevolking.

We leggen hierin een duidelijke link naar het geloof in Jezus Christus en de roeping om naastenliefde in de praktijk te brengen.

Bij de expeditie gaat het vooral om het zelf dragen van verantwoordelijkheid. In overleg met onze partnerorganisatie wordt een goede bestemming gekozen. De leerlingen organiseren allerlei activiteiten om de reis te bekostigen en om hulp te bieden. Hiermee worden allerlei dingen die je op school leert in praktijk gebracht. Het organiseren van activiteiten, het maken van een financieel plan, jezelf verdiepen in het land van bestemming enzovoorts. Na terugkeer sluiten zij hun expeditie af met een presentatie aan ouders en betrokkenen. Gedurende het hele traject worden ze ondersteund door coaches en een professionele organisatie. De afgelopen jaren hebben we vooral samengewerkt met de Gereformeerde Zendingsbond.

Bekijk hier een artikel over een van de expedities.